Oficina de projectes

Objectiu

Busquem noves idees o projectes que desenvolupin noves tecnologies, introdueixin productes, serveis o processos innovadors al mercat o millors els ja existents. Poden tenir aplicació directa en l’ecosistema logístic-portuari d’Alacant o estar relacionats amb aquest, per exemple, tenen cabuda idees o projectes d’interès general vinculats als ports o als diferents baules de la cadena logística.

 • Criteris de selecció
 • Calendari
 • Qui pot participar
 • Beneficis per participar
 • Tipus de projectes
 • Com sol·licitar-lo

Les idees / projectes presentats seran seleccionats en un procés eliminatori de 3 fases i 2 punts de selecció.

 • Estratègia: Alineament amb l’estratègia de l’APA.
 • Mercat: Beneficis i impacte en l’ecosistema d’Alacant, escalabilitat.
 • Tecnologia: Nivell d’innovació, robustesa de el pla.
 • Finances: Model de negoci i pla de finançament.

Taller 1: març 2021 (10 i 11 de març). Taller 2: abril 2021 Presentació de projectes Ports 4.0, segons convocatòria.

 

 • Empreses logístic-portuàries de granel d’àmbit nacional i internacional.
 • Empreses logístic-portuàries de contenidors  nacional i internacional.
 • Centres tecnològics de redIT, Tecnalia, Eurecat, Fedit.
 • Universitats de la comunitat Valenciana
 • Empreses de el Districte Digital de la Comunitat Valenciana.
 • Empreses d’enginyeria, consultores d’àmbit nacional i internacional.
 • Start ups, spin offs,.
 • Aconseguir el suport de l’APA en la presentació de el projecte.
 • Identificar possibles col·laboradors per al projecte i futurs.
 • Major eficiència en el disseny de el projecte pas a pas.
 • Millora de la probabilitat d’èxit de la proposta.
 • Proyectos relacionados a la convocatoria Ports 4.0https://ports40.es/
 • Eficiencia de las operaciones portuarias:
  • Automatización.
  • Robotización.
  • Vehículos autónomos.
  • Sensorización.
  • Datos
  • Etc..
 • Sostenibilidad, economía circular y energía. Green Ports.
 • Seguridad y protección de personas, mercancías y datos.
 • Digitalización de procesos.
 • Integración de datos.
  • IoT.
  • Big Data.
  • Blockchain.
  • Etc.

Cumplimenta el formulario de solicitud para el primer taller. Una vez recibamos tu formulario, nos pondremos en contacto contigo para formalizar la reserva.

Skip to content