Pla estratègic 2018-2022

El port d’Alacant, principal plataforma logística de la província d’Alacant, afronta el futur des de la seguretat que li atorga el ser un instrument imprescindible per la rellançada de l’economia alacantina en el nou ordre global que s’acosta.

La potencialitat de Port d’Alacant es basa en la seua ubicació geogràfica, pues abasta un àrea d’influència on conflueixen municipis tan rellevants con Alacant, Elx, Múrcia i Albacete, penetrant inclús cap a Madrid per les zones industrials del Vinalopó. La fortalesa del teixit empresarial d’aquest espai s’assenta en una optima infraestructura del transport: port, autopistes, carreteres y aeroport, amb la que s’incrementa la seua capacitat exportadora y la seua tradició comercial.

Però el compromís de l’Autoritat Portuària d’Alacant no es centra únicament en el desenvolupament i gestió de les infraestructures logístiques, sinó que està compromès amb les institucions publiques, socials i econòmiques per introduir els canvis estratègics necessaris i aixina afavorir l’assentament de noves empreses en el seu entorn d’influència. La definició i desenvolupament d’un nou model portuari es un objectiu en curs on el seu desenvolupament va parell a l’estratègia logística de la Comunitat Valenciana. L’adequació de les infraestructures existents de la nova dàrsena sud contribuiran a una major especialització comercial.

Objecte del Pla Estratègic

  • Impulsar una oferta competitiva y sostenible

    Impulsar una oferta competitiva i sostenible del serveis logístics i intermodals que es presten, principalment, en els espais destinats a la transferència de les maneres de transport i activitats logístiques, que aporten major valor als nostres clients.

  • Reforçar la creació de valor compartit amb la Ciutat

    Reforçar la creació de valor compartit amb la ciutat en els espais de lliure accés que conformen la vora port-ciutat, amb la finalitat de que el port avanci com a motor de desenvolupament de la ciutat d’Alacant.

Eixos Estratègics

D’acord amb la visió del port s’han identificat 3 eixos estratègics sobre els que es desenvoluparan els objectius estratègics i els plans d’acció:

  • CREIXEMENT
  • EFICIÈNCIA ECONÒMICA, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
  • DESENVOLUPAMENTS D’INSTRUMENTS DE CONVIVÈNCIA

Impulsar el creixement del trànsit portuari

  • Potenciar els transits de referència del port
  • Impulsar l’atracció de nous trànsits

Elevar la competitivitat i valor afegit de la cadena logística

  • Potenciar la intermodalitat ferroviària en l’àmbit portuari
  • Adaptar l’oferta d’infraestructures i instal·lacions a les necessitats de la demanda
  • Reforçar la competitivitat i qualitat del “servei portuari”
  • Desenvolupar la faceta logística del port

Organització portuària orientada al client

  • Enfortir i cohesionar la Comunitat Portuària
  • Enfocament comercial de la organització cap al mercat i la satisfacció del client

Mantenir l’equilibri pressupostari

  • Posar en valor l’espai portuari disponible

Gestió segura i integrada mediambientalment

  • Posicionar el port d’Alacant con referent en gestió mediambiental en l’àmbit portuari
  • Garantir protecció, seguretat i innovació tecnològica en l’operativa portuària

Maximitzar el valor compartit amb la ciutat

  • Actualització d’instruments d’ordenació i gestió de l’espai portuari
  • Posicionament institucional a les estratègies territorials de l’entorn funcional de l’espai portuari

Potenciar la imatge del port davant la ciutat

  • Millorar l’estàndard paisatgístic de l’espai portuari o
  • Potenciar l’accessibilitat a la franja litoral confrontant amb el casc urbà
  • Desenvolupament d’àrees estratègiques de l’espai portuari
  • Disseny i implantació estratègica de comunicació
Skip to content