Consell d’Administració

Pot consultar la informació del Consell d’Administració

Ordre jeràrquic del Consell d’Administració
President
D. Juan Antonio Gisbert García
Director de l’Autoritat Portuària d’Alacant
D. Carlos Eleno Carretero
Vocals en representació de l’Administració General de l’Estat
Dª. Elena C. Delgado Gutiérrez (Capitán Marítimo) D. Javier Peñalver Hernández Dª. Ana Lope Carvajal Dª. María Araceli Poblador Pacheco
Vocals en representació de l’Administració de la Generalitat
D. Rafael Francisco Briet Seguí Dª. Sonia Tirado González
Vocals en representació de l’Ajuntament d’Alacant
D. Luis Barcala Sierra Dª. María Carmen Sánchez Zamora
Vocal en representació de la Camara Oficial de Comerç, Industria, serveis i Navegació d’Alacant
D. Juan Bautista Riera Sánchez
Vocal en representació de la Confederació d’Empresaris d’Alacant
D. Perfecto Palacio López
Vocal en representació dels sectors econòmics rellevants en el àmbit portuari
D. Felipe López Pellús
Vocal en representació Sindical
D. Antonio Martínez Carril
Secretari del Consell d’Administració
Dª. Sonia Sánchez Calatayud