Medi Ambient

La ubicació del Port d’Alacant, unit inexorablement a la ciutat que li dona nom, ha sigut determinada perquè l’Autoritat Portuària haja promogut, en els últims anys, una estratègia mediambiental sense precedents.


S’ha reforçat aqueixa estratègia creant una secció de Medi Ambient composta per personal altament qualificat, amb la finalitat d’aprofundir en les accions encaminades a reduir al màxim les emissions contaminants a l’atmosfera, i de crear mecanismes enfocats a la sostenibilitat.

L’Autoritat Portuària d’Alacant està compromesa en la contribució dels objectius de desenvolupament sostenible que es recullen en l’Agenda 2030 i, especialment, de les iniciatives consensuades per al conjunt del Sistema Portuari de Titularitat Estatal.

En aquest sentit, un dels majors reptes als quals ens hem enfrontat se centra en la millora de la qualitat de l’aire en relació de granel sòlids a les esplanades dels molls de la dàrsena exterior del port. Es tracta d’un trànsit molt important per al nostre port: en l’exercici 2019 va suposar el 43% del total de les mercaderies, mesurat en tones.

Així mateix, hem incentivat que la inversió privada aquest encaminada a la protecció mediambiental, i hem fomentat l’ús del ferrocarril com a mètode per a reduir les emissions de CO₂.

També hem apostat per l’energia cent per cent renovable, creant projectes de millora en la nostra xarxa elèctrica per a ser més eficients, dotant a les instal·lacions d’enllumenat LED, i ampliant mostra instal·lació fotovoltaica. 

El port d’Alacant continua avançant en la disposició d’una adequada caracterització de totes les variables ambientals dins del seu àmbit de gestió, sent la qualitat de les aigües un altre dels objectius prioritaris en matèria de control i seguiment ambiental.  

En definitiva, estem compromesos amb els reptes que ens marca l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i donarem els passos necessaris perquè el port d’Alacant contribueixi a la seva consecució.