Consell de Navegació i Port

Pot consultar la informació del Consell de Navegació i Port

Composició del Consell de Navegació i Port
President
Juan Bautista Riera Sánchez
Vicepresident
Rafael Francisco Briet Seguí
Secretari
Casimiro Peñarrubia Jiménez
A.- Entitats públiques
Capitanía Marítima
Julio Manuel Cejalvo Gordó Juan Alacaráz Díaz
Duanes
Arturo Marcos Sánchez
Comandància Naval
Gustavo Adolfo Gutierrez de Rubalcava Sánchez Ferragut
Autoritat Portuària
Carlos J. Eleno Carretero Sara García Hernández Mónica Bautista Ruiz Juan Antonio Ferrero Moll Sergio Rodriguez Roselló
Ajuntament d’Alacant
Juan Luis Beresaluze
Generalitat Valenciana
Enrique Amérigo Cuervo-Arano
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració Del Territori
Carlos Domingo Soler
Guardia Civil
Carlos Molina Martínez
Comisaria Provincial de Alicante
Blanca Asencio Díaz
Subdelegació del Govern
María Ruiz Navarro
B.- Corporaciones de derecho público y entidades y organizaciones privadas
Centre Portuari d’Ocupació
Begoña Tejada Pino
ANESCO (Associació Nacional d’Empreses Estibadores i Consignatàries De Vaixells)
José Luis Romero Castaño
CESA (Associació d’Empreses Estibadores d’Alacant)
Miguel Pascual Fuentes Pastor
FETLPA (Federació de Transitaris i Empresaris del Transport per Carretera a Nivell Nacional i Internacional)
José Agustín Quirant Gil
ASECOB (Associació de Consignataris del Port)
Felipe López Pellús
ANAVE (Associació de Naviliers Espanyols)
José Francisco Moreno Pérez
ANARE (Associació Nacional de Remolcadors d’Espanya)
José Blas Isacc Ponce
AEEA (Associació Espanyola d’Empreses d’Amarrament)
Fernando Rizo
CONP (Col·legi Nacional de Pràctics)
Ricardo Anido Gómez
Servicios Marítimos Noray
Santiago M. García Romá
Col·legi Oficial d’Agents i Comisionistas de Duanes
Felipe Llorca Garrigós
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Julia Company Sanus
FETRAMA (Federació Provincial De Transports D’Alacant)
Francisco Luis Ortíz Gutierrez
C.- Sindicats més representatius dels sectors marítims portuaris
Sindicats
Antonio S. Martínez Carril (CCOO) Francisco J. Pérez García (UGT) Manuel Soriano Maldonado (COORDINADORA)
Skip to content