Innovació sostenible

Existeix un ampli consens sobre el paper dels Ports en la transformació digital i el pacte verd que impulsen a Europa les institucions comunitàries, i que mobilitzarà un gran volum de recursos en el període 2021-2027. A tal fi, l’Autoritat portuària d’Alacant ha creat una Divisió d’Innovació com a expressió del compromís i interès a dinamitzar la comunitat logístic-portuària per a impulsar la seua competitivitat i sostenibilitat, per tant, l’atractiu com a base de les operacions i negocis més innovadors.

El Port d’Alacant comença aixina, una sèrie d’iniciatives orientades a desenvolupar un model d’innovació distintiu que aprofite la singularitat del Port d’Alacant, tant per la seua agilitat com per la seua diversitat, característiques essencials per a aconseguir un ecosistema d’innovació vibrant.

I per contagiar al clúster portuari de la nostra ambició per incrementar encara més l’atractiu del Port, estem creant una sèrie de vehicles. En primer lloc, un Comitè d’Innovació que reunirà mensualment els ‘ambaixadors del canvi’ de la pròpia Autoritat que estan identificant idees i donant forma a iniciatives futures. En segon lloc, un Fòrum Tecnològic bimensual, conjuntament amb Districte Digital, perquè existeix evidència que els primers socis de les empreses a l’hora d’innovar són els subministradors. En tercer lloc, el PortLab, que servirà de llit a les empreses del clúster, per a dissenyar solucions a problemes d’interès comú a través de tres línies de servei progressives: generar IDEES, per a mobilitzar la participació, dissenyar PROTOTIPS, en co-creació de solucions d’interès específic, i desenvolupar PROJECTES, assessorant les empreses en l’accés a fonts de finançament públiques nacionals i europees.

Skip to content