Fons Next Generation

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, d’ara en avant *PRTR, es configura com un instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la «descarbonització» i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i formació, aconseguint en última instància una major capacitat de la societat per a superar problemes com la Pandèmia.

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència aprovat per la Unió Europea per al Regne d’Espanya, contempla diverses actuacions d’inversió en el Port d’Alacant, que comptaran amb finançament de fons del mecanisme de recuperació i resiliencia.

La Autoritat Portuària d’Alacant, com a entitat executora del *PRTR, recull en els següents documents la normativa, forma d’actuació, gestió i control d’aquelles actuacions subvencionades per fons *MRR, posant l’accent principalment en les polítiques del pla antifrau i altres mesures organitzatives per a l’adequada gestió establides en la matèria, que donaran lloc a l’objectiu marcat de preservar els interessos de la Unió europea.