Condicions generals

Situació

Longitud (Greenwich) 0º 29,26′   W
Latitud 38º 20,17′ N
Règim de vents
Regnant Est, 7º Sur
Dominant Est, 7º Sur

Règim de temporals en aigües profundes

Altura d’ona significativa amb un període de retorn de 50 anys 2 h. ona màxima (m.), 6,82 S

Marees

Amplitud màxima de marea No és apreciable
Cota de B.M.V.E. respecte al zero del port No és apreciable
Cota de la P.M.V.E. íd. No és apreciable

Entrada

Canal d’entrada

Orientació S
Amplària 500 m.
Calat en B.M.V.E. 15 m.
Naturalesa del fons Arenes i fangs
Longitud 800 m

Boca d’entrada

Orientació Ponent
Amplària 330 m
Calat en B.M.V.E. 14,5 m
Corrent màxima registrada No disponible
Ús de remolcadors d’entrada i eixida de vaixells No precisa

Vaixell més gran entrat durant l’últim Any

Major eslora Major calat
Nom Serenade of the Seas Medi Libson
Nacionalitat Bahamas Panama
T.R.B. 90.090 32.379
T.P.M. 11.960 58.710
Eslora 293,20 189,99
Calat 8,50 13,04
Tipus Creuer de passatgers Granels sòlids
Calat real en entrada o eixida 8,50 13,04