Molls i atracades

Molls de el Servei

DÀRSENES COMERCIALS Longitud (m) Profunditat (m) Superfície (m2) Treballs
Moll 19 martell ( del noray 1 al 5 ) 95,00 m 14,00 m 1263,39 m2 Atracs de vaixells inactius i artefactes flotants
Moll 17 ( del noray 1 al 12 ) 245,00 m 14,50 m 26755,84 m2 Multiús / Polivalent
Moll 17 ( del noray 13 al 20 ) 206,00 m 14,50 m 19802,98 m2 Granels sòlids sense instalacion especial
Moll 15 ( del noray 1 al 12 ) 253,92 m 13,00 m 77229,86 m2 Multiús / Polivalent
Moll 13 ( del noray 1 al 10) 240,00 m 13,00 m 18421,13 m2 Multiús / Polivalent
Moll 14 ( del noray 1 al 19 ) 291,84 m 8,50 m 17401,50 m2 Varis
Moll 14 ( del noray 19 al 30 ) 220,91 m 8,50 m 14044,40 m2 Passatge
Moll 14 ( del noray 30 al 52 ) 445,09 m 10,00 m 28115,94 m2 Passatge
Moll 12 ( del noray 1 al 17 ) 296,00 m 6,50 m 15620,75 m2 Varis
Moll 10 ( del noray 1 al 10 ) 203,00 m 6,50 m 8185,51 m2 Varis
Moll 10 ( del noray 10 al 14 ) 59,30 m 8,50 m 2456,90 m2 Varis
Moll 11 ( del noray 1 al 21 ) 410,00 m 11,00 m 55893,26 m2 Polivalent
Moll 9 ( del noray 1 al 8 ) 103,43 m 8,00 m 9.772,34 m2 Polivalent / Ro-Ro
Moll 7 ( del noray 1 al 10 ) 212,84 m 9,00 m 18703,19 m2 Mercaderia general
Moll 7 ( del noray 10 al 11 ) 38,04 m 9,00 m 680,00 m2 Mercaderia general
Total 3320,37 m

  Computada l’esplanada de l’Moll A de l’Antiga Dàrsena Pesquera a l’Moll 9.
DÀRSENES PESQUERES Longitud (m) Profunditat (m) Superfície (m2) Treballs
Antiga Dàrsena Pesquera Moll A ( del noray 1 al 8 ) 127,80 m 6,50 m 6363,42 m2 Fora de servei
Antiga Dàrsena Pesquera Moll B ( del noray 1 al 12 ) 155,00 m 6,00 m 10328,12 m2 Fora de servei
Moll A ( del noray 1 al 11 ) 76,00 m 4,00 m 3308,88 m2 Estació de servei
Moll B ( del noray 1 al 20 ) 180,00 m 4,00 m 16763,10 m2 Llotja i Mercat de Majoristes. Peix fresc i congelat
Moll C ( del noray 1 al 18 ) 180,00 m 4,00 m 7927,49 m2 Astillers
Moll D ( del noray 1 al 8 ) 86,00 m 4,00 m 7655,90 m2 Varader
Total 804,80 m
ALTRES DÀRSENES Longitud (m) Profunditat (m) Superfície (m2) Treballs
Moll 8 ( del noray 1 al 20 ) 232,00 m 7,00 m 8759,77 m2 Embarcacions menors
Moll 6 160,14 m 8,00 m 1582,80 m2 Embarcacions menors
Moll 5 ( del noray 1 al 14 ) 249,83 m 6,00 m 9901,42 m2 Àrea tècnica, Vigilància Duanera i Salvament Marítim
Moll 4 191,00 m 5,00 m 1332,61 m2 Trànsit marítim local
Moll 3 ( del noray 1 al 9 ) 160,32 m 3,00 m 1332,61 m2 Trànsit marítim-local
Moll 2 357,38 m 2,00 m 4626,88 m2 Passeig Tomás y Valiente
Moll 1 324,94 m 2,00 m 4495,47 m2 Passeig Metge Pedro Herrero
Embarcador dàrsena interior (n. 1 a el 9) 107,47 m 2,00 m 2096,54 m2 Passatge. Trànsit marítim-local
Total 1783,08 m
TOTAL DÀRSENES DEL SERVEI
Total 5908,25 m

Molls de particulars

DÀRSENES COMERCIALS Longitud (m) Profunditat (m) Superfície (m2) Treballs
Moll25 ( del noray 1 al 8 ) 127,15 m 12,00 m 43052,01 m2 Passatge i Ro-Ro
Moll 23 ( del noray 15 al 20 ) 147,15 m 14,00 m 57287,86 m2 Passatge i Ro-Ro
Moll 23 ( del noray 1 al 14 ) 350,33 m 14,00 m 64735,38 m2 Contenidors
Moll 21 ( del noray 1 al 6) 155,20 m 14,00 m 31233,17 m2 Ro-Ro
Moll 21 ( del noray 6 al 12 ) 147,91 m 14,00 m 26586,74 m2 Granels per instal·lació especial
Moll 19 ( del noray 1 al 15 ) 366,51 m 14,00 m 65447,52 m2 Sense definir
Total 1294,25 m
TOTAL DÀRSENES DE PARTICULARS
Total 1294,25 m
TOTALS
TOTAL SERVEI MÉS PARTICULARS 7202,50 m
Skip to content