Referències generals

Condicions generals
Situació
Longitud (Greenwich) 0º 29,26′ W
Latitud 38º 20,17′ N
Règim de vents
Reinant Est, 7º Sud
Dominant Est, 7º Sud
Régimen de temporales en aguas profundas
Alçada d’ona significant amb un període de retorn de 50 anys 2 h. onada màxima (m.), 6,82 S
Marees
Màxima carrera de marea No és apreciable
Cota de la B.M.V.E. respecte al zero del port No és apreciable
Cota de la P.M.V.E. id. No és apreciable
Entrada
Canal d’entrada
Orientació Sud
Amplada 500 m.
Calat en B.M.V.E. 15 m.
Naturalesa de el fons Arenas i fangs
Longitud 800 m
Boca d’entrada
Orientació Ponent
Amplada 330 m
Calat en B.M.V.E. 14,5 m
Màxima corrent registrada No disponible
Utilització de remolcadors en entrada i sortida de vaixells No precisa
Vaixells
Major vaixell entrat en l’últim Any Major eslora Major calat
Nom Britannia Xing Huan Hai
Nacionalitat Regne Unit Hong Kong
G.T. 143.730 44.398
T.P.M. 11.793 81.361
Eslora 330,00 228,00
Calat màxim 8,55 14,48
Tipus Passatge Creuer Graneleros Sòlids
Calat real a l’entrada o sortida 8,00 11,2