Prevenció de riscos

SERVEI DE PREVENCIÓ

El Servei de Prevenció de l’Autoritat Portuària d’Alacant es compon de:

  • Seguretat en el treball
  • Higiene i ergonomia
  • Especialitat en vigilància de la salut

Aquestes especialitats estan cobertes per un Metge d’Empresa i un ATS *DUE així com un Tècnic Superior en Seguretat, Higiene i Ergonomia sent autoritzats per l’Autoritat Laboral per al desenvolupament de les funcions de Servei de Prevenció.

  • ACTIVITATS

    Anualment els treballadors realitzen un Reconeixement Mèdic així com un Pla de Formació complint amb l’article 18; 19 i 22 de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

CULTURA PREVENTIVA

L’Autoritat Portuària d’Alacant ha desenvolupat una Cultura Preventiva que consisteix en els següents paràmetres:

  • Pla de Formació contínua en col·laboració amb la Generalitat Valenciana.
  • Reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i Salut de l’Autoritat Portuària.
  • Coordinació d’Activitats Empresarials amb les Concessions del Port.
  • Procediments de Prevenció de Riscos Laborals.

* L’Autoritat Portuària d’Alacant exerceix el control i la coordinació a l’entorn de la Comunitat Portuària complint amb l’article 132 de la llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

L’Autoritat Portuària d’Alacant conforme al que es disposa en l’RD 171/2004 té establit un procediment de coordinació d’activitats empresarials en la Comunitat Portuària establint: