Instal·lacions per a Tràfic Específic

Tràfic de contenidors

Es disposa d’un moll de 354 m de longitud amb uns calats màxims 10,50 metres i mínims de 9,50 metres, amb dues grues-pòrtics portacontenidors amb una capacitat de càrrega de 35 i 30 tones. El seu rendiment en condicions normals és de 30 moviments/hora i 25 moviments/hora, respectivament. La superfície en dipòsit és de 42.400 m2 i la de maniobra, de 15.000 m2. Hi ha dues parcel·les de 8.000 m2 per a la reparació, el manteniment i la llarga estada de contenidors, amb diverses instal·lacions de pintura, soldadura, rentat i reparació. Enllaç ferroviari i per carretera.

Des de setembre de 2008, hi ha un moll de 350 m de longitud amb un calat de 14 metres i dues grues-pòrtics portacontenidors tipus Postpanamax. Superfície en dipòsit de 89.900 m2.

Tràfic Roll on + Roll off

Hi ha nou punts atracadors per a aquest tipus de tràfic, dos dels quals es troben en la confluència dels molls 12 i 14, amb una amplària de 20 metres i un calat de 8 metres. El tercer, en la confluència dels molls 10 i 12, també té 20 m d’amplària i un calat de 5 metres. El quart, en la confluència dels molls 7 i 9, té 14 m d’atracador i 8,5 m de calat. El cinquè, en l’angle dels molls 15 i 17, té 28 m d’atracador i 14,5 m de calat. El sisè i setè, al moll 15, tenen 16 metres d’atracador i un calat de 8 i 11 m. L’octau, al moll 13, té 16 metres d’atracador i 13 metres de calat. L’últim, en la confluència dels molls 21 i 23, té 23 metres d’amplària i 14 metres de calat.

Ciments per instal·lació especial

Vàries empreses de ciments han construït a terra, al moll 14, unes instal·lacions especials per a la càrrega de vaixells de ciments. Les instal·lacions consisteixen en compressors estacionaris amb motors elèctrics de més de 200 CV a una pressió de 2 kg/cm2 i un cabal aproximat de 51,65 m3/min, a més de filtres desmuntables per situar-los a la bodega del vaixell sense perjudicar el medi ambient.