Pla de Mesures Antifrau

L’Autoritat Portuària d’Alacant, com a entitat executora del PRTR, recull en els següents documents el seu Pla de Mesures Antifrau amb l’objectiu de facilitar la tasca del personal de l’Autoritat Portuària per al compliment dels diferents requisits antifrau establits a escala comunitària, nacional i regional, respectivament.