Terminals

Ubicació

Propietari

Tràfic

Superfície

Núm. de plantes

TOTAL (m2)

Moll núm. 14 Autoritat Portuària Passatge exterior i creuers

2.700

2

5.400

Moll núm. 25 TMS Passatge tràfic amb Orà

2.700

2

4.440

TMS (Terminals Marítimes del Sud-est)

El projecte d’ampliació del Port d’Alacant consisteix en quatre molls (19, 21, 23, 25) que alberguen tres terminals.

  • Terminal Multipropòsit
  • Terminal de Passatgers
  • TTerminal de Granels

Terminal Multipropòsit

Longitud del moll: 515 ml

Superfície d’esplanades: 150.000 m2

Superf. per al posicionament: 75.000 m2

Equipament terrestre: 3 Reach Stacker, 3 RTG de 40 tones, 8 plataformes, 6 caps tractors de 2×4, 2 caps tractors de 4×4, 1 forklift de 3,5 tones i 1 forklift de 5,5 tones.

Connexió per a portacontenidors refrigerats: 120 punts

2 grues post-panamax de 40 tones

Terminal de Passatgers

Longitud del moll: 260 ml

Superfície d’esplanades: 31.500 m2

2 Rampes Ro-Ro

Terminal de passatgers

Àrea comercial

Terminal de Granels

Longitud del moll: 500 ml

Superfície d’esplanades: 120,00 m2

Instal·lacions de càrrega i descàrrega de ciment

Instal·lacions de càrrega i descàrrega de gra

Instal·lacions d’emmagatzematge

Instal·lacions especials de granels