Presentació Comercial

 • Les activitats que es porten a terme als ports canalitzen gran part del comerç exterior d’un país i són un referent del desenvolupament econòmic i social de les regions on es troben.
 • La integració del port amb la ciutat d’Alacant no para de créixer.
 • Sens dubte, el transport marítim i portuari és el més ecoeficient de tots els que existeixen.
 • L’objectiu del Port d’Alacant és aportar el valor del seu posicionament estratègic a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i mediambiental.

El Port d’Alacant actua com a port d’eixida per al Nord d’Àfrica, les illes Balears i les Canàries. De la mateixa manera, el comerç exterior alacantí utilitza el Port d’Alacant com a porta natural d’eixida per a l’exportació de calçat, joguets, marbre, producció tèxtil i agrícola, destinats, principalment, a Europa, Amèrica i el Nord d’Àfrica. També és la porta d’entrada per a la importació de màquines i eines auxiliars per al calçat, productes agrícoles i aliments de països asiàtics i altres socis comercials europeus, com ara Portugal.

El Port ha passat per una gran fase d’expansió amb l’objectiu que els importadors i exportadors de la província d’Alacant i la seua àrea d’influència, principalment la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa i Madrid, troben al port les infraestructures que necessiten. D’aquesta manera, es contribueix al desenvolupament de la competitivitat a l’entorn portuari i s’impulsa la cooperació entre els diferents sectors que participen en el transport marítim.

Competitivitat portuària

Amb vista als reptes futurs, el Port d’Alacant s’ha equipat amb infraestructures i serveis dissenyats per respondre millor a les demandes de vaixells i mercaderies i oferir als usuaris unes instal·lacions modernes on es puga emmagatzemar i manipular qualsevol tipus de mercaderia. La canalització de les mercaderies a través del Port d’Alacant respon a la minimització del cost total de distribució, que no es limita al cost econòmic, sinó també a la minimització del risc i la reducció dels temps.

Qualitat del servei

En aquesta línia d’actuació, el Port d’Alacant és un port eficient, segur, competitiu i de futur, dotat d’una mà d’obra altament qualificada i una trama d’empreses portuàries altament eficaces.
• La Terminal Pública de Contenidors que explota en concessió l’empresa T.C.A. té la certificació de qualitat ISO 9002.
• La societat d’estiba i desestiba del Port d’Alacant, SESTIBALSA, a més de tindre un dels rendiments més alts del sistema portuari espanyol i uns costos dels més baixos del Mediterrani, ha estat acreditada amb la certificació de qualitat ISO 9002/94 que atorga Lloyd’s Register Quality Limited (LROA).

Comunicacions

• 

Transport terrestre

: les excel·lents comunicacions del Port d’Alacant afavorixen un transport ràpid i segur amb un enllaç directe a qualsevol punt de la Península Ibèrica i la resta d’Europa.

 • Autopista del Mare Nostrum.
 • Autovia del Mediterrani.
 • Autovia Madrid-Albacete.
 • Enllaços a Andalusia.

• 

Transport ferroviari

: el Port d’Alacant també està connectat amb les àmplies xarxes de ferrocarrils espanyola i europea. Les andanes estan equipades amb vies fèrries que donaran accés a una moderna àrea de classificació de trens que permetrà un transport ràpid i fluid per ferrocarril.

• 

Connexió aèria:

amb vista a la importància del volum de les operacions comercials de la nostra província i la seua àrea d’influència, l’Aeroport internacional de l’Altet ha realitzat una gran quantitat d’inversions:

 • Urbanització de l’àrea de càrrega.
 • Construcció de noves terminals de càrrega per a tots els operadors implantats al Port d’Alacant.
 • Construcció d’una nova terminal de passatge.